6 แนวทางการสื่อสารตลาดในปี 2023

แนวทางการสื่อสารการตลาด ที่จะช่วยสร้างการรับรู้และการยอมรับ รวมไปถึงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น

การสื่อสารการตลาด หรือ Marketing Communication คือกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับ รวมไปถึงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ หรือแบรนด์ กับผู้บริโภค เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการรับรู้ แล้วนำไปสู่การกระตุ้นยอดขาย และสร้างความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีแต่แบรนด์สินค้า หรือธุรกิจนั้นๆ

แนวทางการสื่อสารการตลาดที่สำคัญในปี 2023

1. Advertising

แนวทางการสื่อสารการตลาด
Source : https://www.salad.co.th

หรือการโฆษณา คือการเข้าถึงลูกค้า ผ่านการนำเสนอข้อมูลสินค้า และบริการ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตอบสนอง ผ่านการซื้อสินค้าหรือใช้บริการในธุรกิจนั้นๆ

2. Sale Promotion

หรือการส่งเสริมการขาย เป็นการกระตุ้นยอดขายที่ดีที่สุด และได้ผลเร็วที่สุด ซึ่งการทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายทำได้หลายวิธี เช่น การลดราคา, แลกแต้มสะสมคะแนน, การแลกรางวัล, แจกสินค้าตัวอย่าง, การแถมสินค้า เป็นต้น

3. Online Media

แนวทางการสื่อสารการตลาด
Source : https://www.neumerlin.com

ถือเป็นแนวทางการสื่อสารการตลาดที่สำคัญในยุคนี้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายอยู่ในโลกออนไลน์มากขึ้น การที่แบรนด์หรือธุรกิจมีตัวตนบนโลกออกไลน์จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อรองรับการค้นหา สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

4. Branding

แนวทางการสื่อสารการตลาด
Source : https://www.salad.co.th

การสร้างแบรนด์ ถือว่ามีความสำคัญต่อการสื่อสารการตลาดในระยะยาว เพราะธุรกิจไม่สามารถลด แลก แจก แถมได้ตลอดเวลา ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำ รวมไปถึงสร้างการบอกต่อ และเพิ่มมูลค่าของธุรกิจได้

5. Marketing Research

การวิจัยตลาดทำให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ธุรกิจมองเห็นภาพรวมของแบรนด์ได้มากขึ้น สะท้อนความคิดเห็น ความต้องการของลูกค้าว่ามีความคิดเห็นอย่างไร มีคำแนะนำติชมอย่างไรบ้าง การทำวิจัยตลาดนอกจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคแล้ว ในปัจจุบันยังสามารถวิจัยตลาดผ่านเครื่องมือ Social Listening Tools หรือเครื่องมือรวบรวมข้อมูลที่มาจากช่องทางดิจิดัล หรือ Social Media ต่างๆ ทำให้แบรนด์เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค ความสนใจในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง การปฏิสัมพันธ์ และการพูดถึงแบรนด์แบบเรียลไทม์ ทั้งหมดนี้เพื่อธุรกิจสามารถนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อสินค้าและธุรกิจต่อไป

6. Blogs and Websites

แนวทางการสื่อสารการตลาด
Source : https://digital.salad.co.th

เว็บไซต์เปรียบเสมือนที่ตั้งของธุรกิจบนโลกออนไลน์ สร้างความน่าเชื่อถือ เป็นแหล่งข้อมูลสินค้า การสร้างการรับรู้ การปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค รองรับการค้นหาข้อมูลบน Search Engine

สรุป

โดยทั้ง 6 แนวทางการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ที่กล้าวมาล้วนแล้วมีความสำคัญต่อแบรนด์หรือธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง การใส่ใจในรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบทำให้เกิดผลดีต่อธุรกิจ รวมไปถึงการปรับใช้ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทำให้สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ไม่ยาก

Writer
NMG Team

เราคือ Marketing Agency ที่มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเพื่อการมีส่วนร่วมในเอเชียแปซิฟิก พร้อมทีมงานมืออาชีพ

As a creative agency, we believe in the power of imagination and innovation. We are constantly pushing the boundaries of what is possible, and strive to create work that is not only beautiful and effective, but also meaningful and impactful.

เริ่มโปรเจคร่วมกัน

contact@neumerlin.com
การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับปรุง และ วิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ ดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม Privacy Policy