Audience Platform to empower your Digital Marketing

เครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่ทำให้คุณเข้าใจกลุ่มเป้าหมายในโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเสถียรภาพและความหลากหลายของข้อมูล

ในยุคปัจจุบันที่ Digital Marketing เติบโตอย่างก้าวกระโดด Social Commerce กลายเป็นช่องทางหลักในการเสนอขายสินค้าและบริการไปยังกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว กิจกรรมการซื้อขายก็สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและไร้ข้อจำกัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าโลกออนไลน์ที่หมุนเร็วแบบนี้ ย่อมทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน สำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาแล้ว ยิ่งเข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและได้ใจลูกค้ามากขึ้นเท่านั้น

Traditional Approach of Audience Insight

สิ่งที่นักการตลาดและนักโฆษณาทุกคนคุ้นเคยเกี่ยวกับการหาข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ก็คือ การทำวิจัยตลาด (market / brand research) นั่นเอง ซึ่งการทำวิจัยตลาดแบบดั้งเดิม หรือแบบออฟไลน์นั้น อาจจะก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณค่อนข้างสูงในแต่ละโปรเจกต์ โดยในปัจจุบันหลาย ๆ บริษัทก็หันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น เพื่อลดงบประมาณ และได้ข้อมูลที่รวดเร็วกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ดี งานวิจัยออนไลน์ที่ทำโดยแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งก็อาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เช่น

  1. เห็นภาพรวมของตลาด ข้อมูลคู่แข่ง และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ใน segment นั้น ๆ เท่านั้น
  2. อาจจะได้ข้อมูลเฉพาะในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือเฉพาะประเทศนั้น ๆ

การที่ผู้บริโภคในปัจจุบันใช้ชีวิตแบบ connected life มากยิ่งขึ้น ถ้าเราสามารถมองเห็นในมุมกว้างมากกว่าแค่ใน segment ใด segment หนึ่ง หรือแค่ในประเทศใดประเทศหนึ่งก็อาจจะทำให้นักการตลาด นักโฆษณาเห็นโอกาสใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น

Audience Data Platform, A New World of Instant Trusted Insight

Audience Platform to empower your Digital Marketing

Audience Data Platform เป็นหนึ่งใน Marketing Tool ที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการหาและเข้าใจพฤติกรรม และทัศนคติของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และยังไม่จำกัดเฉพาะ segment ใด segment หนึ่งเท่านั้น

Audience Platform to empower your Digital Marketing

GWI เป็นหนึ่งใน Audience Platform Tool ที่ทำให้เหล่านักการตลาดและนักโฆษณาสามารถเข้าถึง และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และยังสามารถเปรียบข้อมูลระหว่างประเทศ ระหว่าง segment และ generation ได้อีกด้วย

Audience Platform to empower your Digital Marketing

นอกจากนี้ Audience Platform โดยส่วนใหญ่จะมี User Interface ที่ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีการทำ Dashboard เพื่อรองรับการทำกราฟสำเร็จรูป ทำให้สะดวกและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

ตัวอย่าง Ready to Use Dashboard

Audience Platform to empower your Digital Marketing

Advantage of Audience Data Platform

Faster

สามารถเข้าถึง เข้าใจพฤติกรรมและทัศนคติได้อย่างรวดเร็ว แบบ 7 วัน 24 ชั่วโมง

Wider

สามารถศึกษาพฤติกรรมได้หลากหลาย segment มากกว่า ทั้งในเชิงของ Industry Segment, Generation Segment, Demographic Segment

Easier

รูปแบบ User Interface ที่รองรับการทำใช้งานแบบ Self-Serve เข้าใจง่าย ใช้ง่าย

Flexible

รูปแบบ Platform ที่ให้ user สามารถเลือกข้อมูล หัวข้อ ที่อยากจะวิเคราะห์ได้ด้วยตนเอง ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายแง่มุมมากยิ่งขึ้น ได้ลึกตามที่นักการตลาดต้องการ

Example of Audience Data Platform

Audience Platform to empower your Digital Marketing

จากตัวอย่างข้อมูล Dashboard เปรียบระหว่างคนไทยและคนไต้หวันที่อายุ 25-34 ปี ในหัวข้อ  FMCG Buying พบว่า Online Purchase Drivers ของคนไต้หวันจะเน้นที่ Free Delivery และ Quick / Easy online Check-out Process ในขณะที่คนไทยค่อนข้างเชื่อ Likes/ Positive comments ในโลกโซเชียล เป็นต้น

Audience Platform to empower your Digital Marketing

บทสรุป

การเข้า Insight ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น นักการตลาดและนักโฆษณาอาจจะจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มาจากหลากหลายแหล่ง เพื่อนำมาวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ซึ่ง Audience Data Platform ก็เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาในยุคนี้ ที่ทำให้สามารถวิเคราะห์ทั้งบริบทในเชิงกว้างที่อาจจะเป็นประโยชน์กับสินค้าและบริการของตนเอง และบริบทในเชิงลึกของกลุ่มลูกค้าปัจจุบันอีกด้วย

GWI เป็นหนึ่งใน Audience Platform Tool ที่ทำให้เหล่านักการตลาดและนักโฆษณาสามารถเข้าถึง และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และยังสามารถเปรียบข้อมูลระหว่างประเทศ ระหว่าง segment และ generation ได้อีกด้วย

Source :

https://www.gwi.com

Writer
NMG Team

เราคือ Marketing Agency ที่มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเพื่อการมีส่วนร่วมในเอเชียแปซิฟิก พร้อมทีมงานมืออาชีพ

As a creative agency, we believe in the power of imagination and innovation. We are constantly pushing the boundaries of what is possible, and strive to create work that is not only beautiful and effective, but also meaningful and impactful.

เริ่มโปรเจคร่วมกัน

contact@neumerlin.com
การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับปรุง และ วิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ ดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม Privacy Policy