Story
/
February 20, 2023
ความสำคัญของ Content Pillar ต่อ SEO

ความสำคัญของ Content Pillar ต่อ SEO

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ Content Pillar กันก่อน ซึ่งนิยามของ content pillar ในการวางแผนเขียนบทความในเว็บไซต์นั้นก็คือ การจัดหมวดหมู่เนื้อหา วางแผนเนื้อหา จัดระเบียบเนื้อหาที่จะเขียน ทำให้ทั้งผู้ใช้งาน ผู้อ่านเนื้อหาในเว็บไซต์ และ Google ได้รู้จักคร่าวๆว่าในบทความ และในเว็บไซต์นั้นๆ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาอื่นๆได้อย่างไรบ้าง

Content pillar สำคัญต่อ SEO อย่างไร

  • การวางแผนโครงสร้างของเว็บไซต์ บทความ และ sitemap ทำให้ Google มองเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหา ความสัมพันธ์ของ keyword ได้ง่ายและเร็วขึ้น
  • ทำ keyword research ก่อนเริ่มวางแผนเว็บไซต์ หรือเขียนบทความ ทำให้เห็นความสัมพันธ์และโอกาสการเขียน content ใหม่ๆ
  • บทความที่มีการเชื่อมโยงกันภายในเว็บไซต์ผ่านการทำ internal link จะช่วยลดอัตราการ bounce rate ให้ต่ำลง เพิ่มโอกาสการคลิกลิ้งค์เปิดไปยังหน้าใหม่ หรืออัตรา page / session ซึ่งส่งผลดีต่อ SEO score โดย Google จะมองว่าเนื้อหานั้นๆมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
  • เพิ่ม authority ให้กับเว็บไซต์ ในกรณีที่บทความ เนื้อหานั้นๆดีมาก ถูกนำไปอ้างอิงกับเว็บไซต์อื่น โอกาสที่จะได้รับ Backlink จากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องก็มีมากขึ้นตามไปด้วย
  • เพิ่มโอกาสเกิด conversion เมื่อมีการรวบรวมเนื้อหาที่ดี ครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่านการวางแผนทำ content pillar ที่ดี อาจจะโน้มน้าวให้ผู้อ่านกระทำการบางอย่าง (Call-To-Action) ในเว็บไซต์ เช่นกรอกฟอร์มเพื่อรับจดหมายข่าว หรือแจกไฟล์ PDF เป็นต้น

นอกจากความเชื่อมโยงเนื้อหาของบทความในเว็บไซต์แล้ว การวางแผนทำ content pillar ที่ดี ยังส่งผลต่อการจัดอันดับเว็บไซต์ของ Google มีผลทำให้บทความนั้นๆมีโอกาสติดอันดับในผลลัพธ์การค้นหาของ Google มากขึ้น หรือพูดง่ายๆก็คือ ติด SEO นั่นเอง

Source :

Contributor
Writer
NMG TEAM
Admin
NMG
Back to Feed