Content Pillar กลยุทธ์ปั้นเพจให้ปัง

Content Pillar ตัวช่วยจัดระเบียบการสื่อสาร

ถ้าคุณเป็นนักการตลาดเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คนในทีม หรือคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ ที่ผลิตคอนเทนต์และใช้โซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะ Facebook Fanpage เป็นช่องทางในการสื่อสารการตลาด เรารู้ว่าในหนึ่งวันคุณยุ่งแค่ไหน…ที่ต้องรับผิดชอบงานด้านการตลาดหลายๆ อย่างพร้อมกัน และเมื่อคุณเวลามีอยู่อย่างจำกัด แต่ไม่อยากหลุดโฟกัสในการคิดและทำคอนเทนต์ลง Facebook Fanpage

Content Pillar คืออะไร

พูดง่ายๆ Content Pillar คือ สิ่งที่จะช่วยจัดระเบียบให้กับการสื่อสาร กำหนดแนวทางหรือเรื่องราวที่แบรนด์จะสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย เป็นเหมือนกลยุทธ์ของการทำคอนเทนต์ โดยทั่วไปประกอบด้วยเรื่องหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. Product & Promotion

Content Pillar กลยุทธ์ปั้นเพจให้ปัง

นำเสนอเรื่องราวของแบรนด์ สินค้า แนะนำโปรโมชั่น

2. Lifestyle

Content Pillar กลยุทธ์ปั้นเพจให้ปัง

นำเสนอสิ่งที่ใกล้ตัวกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความใกล้ชิดและเชื่อมโยงมายังแบรนด์ ไลฟ์สไตล์เป็นอะไรที่กว้างมาก แต่ก็ทำให้แคบลงได้โดยการ กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร รู้ว่าเขาสนใจอะไร และแบรนด์ต้องการสื่อสารอะไร สิ่งเหล่านี้จะทำให้สามารถจำกัดขอบเขต และรู้ว่า Lifestyle ที่แบรนด์ของคุณควรนำเสนอ ยกตัวอย่าง แบรนด์อาหารเสริม ที่นำเสนอ Healthy Lifestyle เพราะคนที่สนใจอาหารเสริมก็จะมีความสนใจเรื่องสุขภาพ เป็นต้น

3. Entertain

Content Pillar กลยุทธ์ปั้นเพจให้ปัง

นำเสนอความสนุกสนาน เรื่องเบาสมองต่างๆ จะช่วยสร้างสีสันให้กับการติดตาม ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่รู้สึกว่าถูกยัดเยียด ให้เสพแต่เฉพาะเรื่องของแบรนด์

4. Realtime

Content Pillar กลยุทธ์ปั้นเพจให้ปัง

นำเสนอสิ่งที่กำลังเป็นกระแส ที่สอดคล้องกับแบรนด์และแนวทางของแบรนด์ (สิ่งสำคัญไม่ใช่ทุกกระแสที่แบรนด์จะสามารถนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม และต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะต้องตามมาด้วยเช่นกัน)

สรุปบทความ

หลังจากกำหนด Content Pillar ได้แล้ว ก็จะเป็นการกำหนดสัดส่วนว่า แบรนด์จะให้น้ำหนักในการสื่อสารเรื่องใดมากน้อยกว่ากัน ทั้งนี้อาจปรับได้ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับ Strategy ว่าต้องการเน้นอะไร เช่น ต้องการสร้าง Awareness ให้กับแบรนด์ ก็อาจจะกำหนดสัดส่วนดังต่อไปนี้ (ตัวเลขสัดส่วนเป็นตัวเลขที่ใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น)

Product & Promotion 10%

Lifestyle 50%

Entertain 30%

Realtime 10%

จะเห็นได้ว่า การจะสร้างคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับแบรนด์ ต้องผ่านกระบวนการคิดหลายขั้นตอน เพื่อให้คอนเทนต์ส่งผลดีต่อแบรนด์มากที่สุด แต่ก็เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่นักการตลาดจะมองข้ามไม่ได้

Source :

https://www.sendible.com/insights/content-pillars
https://www.thumbsup.in.th/content-pillar-social-media
https://adaymarketing.com

Writer
Pwan Keskarn
Creative Director

As a creative agency, we believe in the power of imagination and innovation. We are constantly pushing the boundaries of what is possible, and strive to create work that is not only beautiful and effective, but also meaningful and impactful.

เริ่มโปรเจคร่วมกัน

contact@neumerlin.com
การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับปรุง และ วิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ ดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม Privacy Policy