ใช้ Chat GPT ให้เป็น Thought Starter

รู้หรือไม่! เราสามารถใช้ Chat GPT มาช่วยในทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล คิดคอนเทนต์ งานดีไซน์ ไปจนกระทั่งการยิงแอดโฆษณา

กระแสที่มาแรงในช่วงนี้คงจะไม่พ้น AI Technology ที่ตอนนี้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือ Chat GPT เชื่อว่านักการตลาดหรือนักวางแผนกลยุทธ์หลายท่าน คงมีโอกาสได้ใช้กันบ้างแล้ว ซึ่งข้อดีของ Chat GPT คือ ความสามารถในการเรียนรู้จากบทสนทนากับมนุษย์ และสามารถตอบสนองกับภาษามนุษย์ได้ดีอย่างน่าประทับใจ 

ในปัจจุบัน Chat GPT มี user ถึง 100 ล้านคนทั่วโลก ทำให้ฐานข้อมูลของ Chat GPT มีขนาดที่ใหญ่มาก ซึ่งเราก็สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เป็น Thought Starter สำหรับงาน communication ต่อไปได้

Data Analysis : รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

เราสามารถใช้ Chat GPT เป็นจุดเริ่มต้นในการหาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

โดยใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยรวบรวมพฤติกรรม หรือทัศนคติการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทำให้เราเห็นภาพใหญ่ของกลุ่มเป้าหมาย และอาจจะดึงพฤติกรรมบางประเด็นมาต่อยอดในการหา deeper insight ต่อไปได้ หรือแม้กระทั่งใช้ Chat GPT ลองช่วยหาข้อมูลตลาด รวบรวมกลุ่มสินค้า หรือธุรกิจที่กลุ่มเป้าหมายของเราสนใจก็ได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่าง : การหาข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่ม Sandwich Generation

ใช้ Chat GPT ให้เป็น Thought Starter

Content Inspiration : สร้างสรรค์คอนเทนต์ 

นอกจากเราจะใช้ Chat GPT ในการหาข้อมูลต่าง ๆ เบื้องต้นแล้ว เรายังสามารถใช้เป็นตัวจุดประกายในการคิดคอนเทนต์ที่กลุ่มเป้าหมายน่าจะสนใจได้ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เรามีไอเดียของการทำคอนเทนต์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่าง : ไอเดียสำหรับการทำคอนเทนต์ให้กับกลุ่ม Sandwich Generation

ใช้ Chat GPT ให้เป็น Thought Starter

Keyword Generation for Media Task : แนะนำคีย์เวิร์ดในการยิงแอด

Chat GPT ยังเป็นตัวช่วยในการคิดคีย์เวิร์ดสำหรับการทำแอดโฆษณา SEM หรือ คีย์เวิร์ดสำหรับ SEO ในการเขียน Longform Content ของเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งคีย์เวิร์ดที่เป็น Facebook Interest สำหรับใช้ในการยิงแอด Facebook ก็ได้เช่นเดียวกัน

ตัวอย่าง : การใช้ Chat GPT ช่วยคิดคีย์เวิร์ดที่เหมาะสม

ใช้ Chat GPT ให้เป็น Thought Starter

Design Guideline : แนวทางการออกแบบ

เรายังสามารถใช้ Chat GPT ในการสร้างทางเลือก และองค์ประกอบของงานออกแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ ซึ่งในกรณีนี้ทำให้เรามีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น และสามารถออกแบบงานดีไซน์จากทางเลือกเหล่านั้น แล้วจึงนำไปทำ A/B Testing เพื่อค้นหาดีไซน์ที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายที่สุดได้อีกด้วย

ตัวอย่าง : การใช้ Chat GPT ช่วยสร้างทางเลือก และองค์ประกอบของงานออกแบบที่เหมาะสม

ใช้ Chat GPT ให้เป็น Thought Starter

จะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จาก Chat GPT ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลดิจิตัลจำนวนมหาศาล มาเป็น Food of Thought สำหรับการสร้างสรรค์งาน communication ได้ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูล คิดคอนเทนต์ งานดีไซน์ ไปจนกระทั่งการยิงแอดโฆษณา ซึ่งทำให้เราสามารถ generate idea ต่าง ๆ รวดเร็ว และหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดทั้ง Effectiveness & Efficiency ไปพร้อม ๆ กัน

ใช้ Chat GPT มาช่วยในงาน communication ได้อย่างไร

Writer
Panuwat Wannu
Strategic Planning Director

As a creative agency, we believe in the power of imagination and innovation. We are constantly pushing the boundaries of what is possible, and strive to create work that is not only beautiful and effective, but also meaningful and impactful.

เริ่มโปรเจคร่วมกัน

contact@neumerlin.com
การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับปรุง และ วิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ ดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม Privacy Policy