Story
/
February 13, 2023
ป้องกัน Ads ไม่ผ่าน ! อัปเดตนโยบายโฆษณาของ Meta 2023

หลายๆ คนที่ทำงานเกี่ยวกับการซื้อโฆษณาหรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า “ยิงแอด”ต้องเคยประสบพบเจอปัญหาในการยิงแอดไม่ผ่าน แล้วสงสัยสาเหตุที่ทำให้เรายิงแอดไม่ผ่านนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุใดไหม ?

วันนี้เราได้รวบรวมรายละเอียดสำหรับนโยบายการยิงโฆษณาของทาง Meta  ที่อัปเดตล่าสุดมาให้ทุกท่านศึกษาเพิ่มเติ่มมาไว้ที่นี่แล้ว 

Meta ตรวจสอบอะไรบ้างในโฆษณาของเรา ?

ก่อนจะเข้าว่า​​นโยบายการยิงโฆษณาของทาง Meta นั้นมีอะไรบ้างเราต้องอยากจะให้ทุกคนรู้ก่อนว่า
ระบบตรวจสอบโฆษณานั้นจะทำการตรวจสอบโฆษณาเมื่อเรากดเผยแพร่ดโฆษณาออกไป จากนั้นเราก็จะเห็นสถานะของ แอด เราที่ขึ้นมาว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบ” เพื่อค้นหาและระบุสิ่งที่อาจจะละเมิดนโยบายของทาง Meta ซึ่งกระบวนการนี้จะเข้ามาตรวจสอบและพิจารณาไปถึงองค์ประกอบของโฆษณาของเรา ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และข้อมูลการกำหนดเป้าหมาย รวมทั้งแลนดิ้งเพจหรือปลายทางอื่น ๆที่เชื่อมโยงกับโฆษณา และอาจะมีข้อมูลอื่นๆ ด้วยนั้นเอง


นโยบายโฆษณามีอะไรบ้าง ?

เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า​​นโยบายการยิงโฆษณาของทาง Meta นั้นแบ่งออกเป็น 5 เนื้อหาหลักๆ ได้แก่ 

  • เนื้อหาที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
  • เนื้อหาที่หลอกลวง
  • เนื้อหาที่เป็นอันตราย
  • เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
  • ข้อจำกัดเฉพาะเนื้อหา

1.เนื้อหาที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

ซึ่งทาง Meta ให้นิยามข้อนี้ว่า
“เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้เทคโนโลยีของเราเห็นว่าไม่เป็นที่ยอมรับ” โดยมีหัวข้อดังนี้

- สินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย

โฆษณาต้องไม่เอื้ออำนวย ส่งเสริมสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เรียนรู้เพิ่มเติม
เช่น เว็บไซต์การพนัน

- การให้ข้อมูลผิด

หาก Meta ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่เราลงโฆษณาไปมีบุคคลสามารถยืนยันว่าไม่เป็นความจริงก็จะปิดกันหรือระงับโฆษณา ทันที

เช่นการให้ fake news

- การทำให้ผู้คนกลัวการฉีดวัคซีน

โฆษณาจะต้องไม่ทำให้ผู้คนกลัวการฉีดวัคซีนหรือแนะนำให้ผู้คนต่อต้านการฉีดวัคซีน

- การเลือกปฏิบัติ

โฆษณาต้องไม่สื่อถึงเจตนาเลือกปฏิบัติหรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติต่อผู้คนจากคุณลักษณะประจำตัวบุคคล เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ถิ่นกำเนิด ศาสนา อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ สถานภาพครอบครัว ความพิการ สภาวะทางการแพทย์หรือทางพันธุกรรม

- เนื้อหาที่สร้างความขุ่นเคือง

โฆษณาต้องไม่มีข้อกล่าวอ้างว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งๆ เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยทางร่างกาย สุขภาพ หรือการอยู่รอดของผู้อื่น

เช่น โฆษณาคุณ nmg เจอเขาได้ที่นี่

- กลุ่มการเคลื่อนไหวทางสังคมติดอาวุธและเครือข่ายทฤษฎีสมคบคิดที่ชักชวนให้ก่อความรุนแรง

โฆษณาต้องไม่มีคำยกย่อง การสนับสนุน หรือการนำเสนอบุคคลหรือกลุ่มที่ Meta กำหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับบุคคลและองค์กรที่เป็นอันตราย

2.เนื้อหาที่หลอกลวง

ซึ่งทาง Meta ให้นิยามข้อนี้ว่า “เนื้อหาที่อาจเป็นการหลอกลวงหรือชวนให้ผู้อื่นเข้าใจผิด”

- หลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

โฆษณาต้องไม่โปรโมทสินค้า บริการ แผนการ หรือข้อเสนอโดยใช้วิธีการที่หลอกลวงหรือชวนให้เข้าใจผิด

- การโกงและการหลอกลวง

โฆษณาต้องไม่ส่งเสริมสินค้าหรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการโกงหรือการหลอกลวง

-ผลลัพธ์ที่ไม่สมเหตุสมผล

โฆษณาต้องไม่มีคำมั่นสัญญาหรือการแนะนำเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ไม่เป็นจริง เช่นการลดน้ำหนัก หรือ การันตีบางอย่างที่เกินจริง

เช่น กินแล้วผอมชัวร์ !

-การหลีกเลี่ยงระบบ

พูดง่ายๆ ก็คือ เราไม่ควรกระทำการใดใดที่พยายามหลีกเลี่ยงให้ระบบตรวจสอบโฆษณานั้นตรวจสอบไมไ่ด้ว่าเรากำลังทำผิดกฏ

- สินค้าและบริการทางการเงินต้องห้าม

ต้องไม่โปรโมทผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาที่ชวนให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงอยู่บ่อยครั้ง

- สปายแวร์หรือมัลแวร์

ต้องไม่มีสปายแวร์ มัลแวร์ หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่คาดคิด

- ฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่มีอยู่จริง

ต้องไม่มีรูปภาพที่แสดงถึงฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่มีอยู่จริง
เช่นเราไม่ควรใส่ปุ่ม เหมือนเล่นวีดีโอในรูปภาพ ให้ผู้เห็นโฆษณาของเราคิดว่าอันนี้เป็นวีดีโอ เป็นต้น

3.เนื้อหาที่เป็นอันตราย

ซึ่งทาง Meta ให้นิยามข้อนี้ว่า

“เนื้อหาที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คน”


- สารที่ไม่ปลอดภัย

ไม่ส่งเสริมการขายหรือการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย

- อาวุธ ยุทธภัณฑ์ หรือวัตถุระเบิด

ไม่ส่งเสริมการขายหรือการใช้อาวุธ ยุทธภัณฑ์ หรือวัตถุระเบิด 

- ยาสูบและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ต้องไม่ส่งเสริมการขายหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน และอุปกรณ์สูบยาที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการเลิกบุหรี่ 

4.เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

ซึ่งทาง Meta ให้นิยามข้อนี้ว่า “เนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดประสบการณ์ในเชิงลบ”
ซึ่งคนหรือแบรนด์ส่วนใหญ๋มักจะทำผิดในหมวดนี้ค่อนข้างเยอะ

- เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

โฆษณาจะต้องไม่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งรวมถึงภาพโป๊เปลือย หรือ มีรูปภาพที่เน้นไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย มากเกินไป

- ไวยากรณ์และถ้อยคำหยาบคาย

เนื้อหาที่ไม่สามารถเข้าใจได้ เช่น การใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษร หรือเครื่องหมายวรรคตอนมากจนเกินไป หรือข้อความโฆษณาที่ถูกตัดทอนหรือขาดหาย เช่น “ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ลด 10% ♡ ทันที ⚡⚡”

- เนื้อหาที่มีคุณภาพต่ำหรือเป็นการรบกวน

 รูปภาพที่มีการครอบตัดมากจนเกินไป หรือทำให้ผู้คนต้องคลิกที่โฆษณาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจากการดูรูปภาพขนาดเต็ม หรือ ทำให้คนดูโฆษณาคลิกลิงค์แล้วไปแลนดิ้งเพจที่ไม่เกี่ยวกับโฆษณาเป็นต้น

- ลักษณะส่วนบุคคล

โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่อ้างหรือสื่อเป็นนัยถึงลักษณะส่วนบุคคล

สิ่งที่ Meta ไม่อนุญาตในโฆษณา

- แสดงหรือสื่อว่าผู้ลงโฆษณารับรู้ถึงลักษณะส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือลักษณะส่วนบุคคลของคนในครอบครัวของผู้อื่น

- แสดงหรือสื่อว่าผู้ลงโฆษณารับรู้ถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ เช่น ชื่อของบุคคล

- แสดงหรือสื่อว่าผู้ลงโฆษณารับรู้ถึงสถานะการลงคะแนนเสียงของผู้อื่น

- ขอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้อื่น

- พูดถึงความชอบส่วนบุคคลและลักษณะนิสัยที่มีความละเอียดอ่อน เช่น รสนิยมทางเพศหรือวิถีทางเพศ

และยังมีข้ออื่นๆ ได้แก่

- เนื้อหาที่กระตุ้นความรู้สึก

- การแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากวิกฤตการณ์และเหตุการณ์ความขัดแย้ง

- สุขภาพและรูปลักษณ์ส่วนบุคคล

- การค้าอวัยวะ

- ข้อจำกัดเฉพาะเนื้อหา

ซึ่งทาง Meta ให้นิยามข้อนี้ว่า “เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์บางประเภท” นั่นหมายถึง
ในหัวข้อประเภทนี้นั้นสามารถลงโฆษณากับทาง Meta ได้ แต่อาจจำเป็นต้องขออนุญาตจากทาง Meta
หรือมีเงื่อนไขเช่น ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป เป็นต้น 

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- การหาคู่

- กระบวนการเสริมความงามและการดูแลสุขภาพ

- ร้านขายยาออนไลน์

- ยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยา

- ยาตามใบสั่งแพทย์

- การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์

- สินค้าและบริการด้านการเงินและการประกันภัย

- สินค้าและบริการเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล

- การพนันและเกมออนไลน์

- เกมคาสิโนบนโซเชียล

- บริการสมัครสมาชิก

- กัญชงและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

สำหรับ นโยบาย เกี่ยวกับ Covid - 19 จะมีข้อห้ามดังนี้ 

- การขายวัคซีนป้องกันโควิด-19: นั้นไม่อนุญาตให้เผยแพร่โฆษณาที่โปรโมทการขายวัคซีนป้องกัน
โควิด-19 เช่น การพยายามขายชุดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือบริการที่ย่นระยะเวลาในการเข้าถึงวัคซีน แต่ Meta ยังอนุญาตให้เผยแพร่โฆษณาที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 เช่น "คุณอาจได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขของคุณ"


- กลยุทธ์สร้างความเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการขาย: โฆษณาที่ทำให้คนรู้สึกถึงความเร่งด่วนหรือตื่นตระหนกทำให้เกิดความหวาดกลัว เช่น "ใกล้หมดแล้ว !! รีบซื้อชุดตรวจโควิด-19 ก่อนหมดด่วน”

- คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการป้องกันโรคอย่างสิ้นเชิง: โฆษณาที่รับประกันว่าสามารถป้องกันโควิด-19 ได้ 100% เช่น "สามารถกำจัดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างหมดเพียวงแค่ถู"

- ของขวัญและของแจกฟรีที่เป็นสินค้าต้องห้าม: ห้ามการเสนอสินค้าต้องห้ามต่างในรูปแบบของแจกฟรี เช่น "สมัครสมาชิกวันนี้ รับไปเลยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฟรี"


วิธีการแก้ไขหากโฆษณาของคุณไม่ผ่านการอนุมัติ


สามารถทำได้สองวิธีคือ
1. อ่านรายละเอียด ข้อนโยบายที่ทาง Meta แจ้งมาว่าไม่ผ่าน แล้วลองปรับ รูปภาพ หรือ ข้อความ แล้วลองเผยแพร่ใหม่อีกครั้ง
2.หากคุณมั่นใจว่าโฆษณา บัญชีโฆษณา บัญชีผู้ใช้ เพจ หรือบัญชีธุรกิจของคุณถูกปฏิเสธหรือถูกจำกัดอย่างไม่ถูกต้องคุณภาพบัญชี

ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นนโยบายการโฆษณาของทาง Meta ในปัจจุบัน ซึ่งต้องพูดกันตามตรงว่าบางอย่างอาจจะขัดกับสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันและบางครั้งการยิงแอดก็ใช้ดวงในระดับหนึ่งเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวในตอนแรกว่า Meta นั้นใช้ระบบ Ai ในการตรวจสอบบางครั้ง Ai หรือ ระบบของทาง Meta ก็อาจจะให้บางโฆษณาผ่านไปง่าย ๆ หรือบางทีก็ไม่ให้ผ่านเลย ซึ่งหากเรามีข้อสงสัยต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Facebook เรามีบทความวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่ Meta Support ไว้ อ่านบทความนี้ที่นี่

Source :

Contributor
Writer
Napat k
Strategic Planner
NMG
Back to Feed