ป้องกัน Ads ไม่ผ่าน ! อัปเดตนโยบายโฆษณาของ Meta 2023

หลายคนคงเคยเจอปัญหาในการยิงแอดไม่ผ่าน วันนี้เราได้รวบรวมรายละเอียดนโยบายการยิงโฆษณาของทาง Meta ที่อัปเดตล่าสุดมาให้ทุกคนไว้ที่นี่แล้ว

หลายๆ คนที่ทำงานเกี่ยวกับการซื้อโฆษณาหรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า “ยิงแอด” ต้องเคยประสบพบเจอปัญหาในการยิงแอดไม่ผ่าน แล้วสงสัยสาเหตุที่ทำให้เรายิงแอดไม่ผ่านนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุใดไหม? วันนี้เราได้รวบรวมรายละเอียดสำหรับนโยบายการยิงโฆษณาของทาง Meta ที่อัปเดตล่าสุดมาให้ทุกท่านศึกษาเพิ่มเติ่มมาไว้ที่นี่แล้ว 

Meta ตรวจสอบอะไรบ้างในโฆษณาของเรา ?

ก่อนจะเข้าว่า​​นโยบายการยิงโฆษณาของทาง Meta นั้นมีอะไรบ้างเราต้องอยากจะให้ทุกคนรู้ก่อนว่า ระบบตรวจสอบโฆษณานั้นจะทำการตรวจสอบโฆษณาเมื่อเรากดเผยแพร่ดโฆษณาออกไป จากนั้นเราก็จะเห็นสถานะของ แอด เราที่ขึ้นมาว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบ” เพื่อค้นหาและระบุสิ่งที่อาจจะละเมิดนโยบายของทาง Meta ซึ่งกระบวนการนี้จะเข้ามาตรวจสอบและพิจารณาไปถึงองค์ประกอบของโฆษณาของเรา ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ วิดีโอ ข้อความ และข้อมูลการกำหนดเป้าหมาย รวมทั้งแลนดิ้งเพจหรือปลายทางอื่น ๆที่เชื่อมโยงกับโฆษณา และอาจะมีข้อมูลอื่น ๆ ด้วยนั้นเอง

นโยบายโฆษณามีอะไรบ้าง ?

เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า​​นโยบายการยิงโฆษณาของทาง Meta นั้นแบ่งออกเป็น 5 เนื้อหาหลัก ๆ ได้แก่ 

 • เนื้อหาที่ไม่เป็นที่ยอมรับ
 • เนื้อหาที่หลอกลวง
 • เนื้อหาที่เป็นอันตราย
 • เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
 • ข้อจำกัดเฉพาะเนื้อหา

1.เนื้อหาที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

ซึ่งทาง Meta ให้นิยามข้อนี้ว่า “เนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้เทคโนโลยีของเราเห็นว่าไม่เป็นที่ยอมรับ” โดยมีหัวข้อดังนี้

- สินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย

โฆษณาต้องไม่เอื้ออำนวย ส่งเสริมสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เรียนรู้เพิ่มเติม เช่น เว็บไซต์การพนัน

- การให้ข้อมูลผิด

หาก Meta ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่เราลงโฆษณาไปมีบุคคลสามารถยืนยันว่าไม่เป็นความจริงก็จะปิดกันหรือระงับโฆษณาทันที เช่น การให้ fake news

- การทำให้ผู้คนกลัวการฉีดวัคซีน

โฆษณาจะต้องไม่ทำให้ผู้คนกลัวการฉีดวัคซีนหรือแนะนำให้ผู้คนต่อต้านการฉีดวัคซีน

- การเลือกปฏิบัติ

โฆษณาต้องไม่สื่อถึงเจตนาเลือกปฏิบัติหรือส่งเสริมการเลือกปฏิบัติต่อผู้คนจากคุณลักษณะประจำตัวบุคคล เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ สีผิว ถิ่นกำเนิด ศาสนา อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ สถานภาพครอบครัว ความพิการ สภาวะทางการแพทย์หรือทางพันธุกรรม

- เนื้อหาที่สร้างความขุ่นเคือง

โฆษณาต้องไม่มีข้อกล่าวอ้างว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง ๆ เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยทางร่างกาย สุขภาพ หรือการอยู่รอดของผู้อื่น เช่น โฆษณาคุณ nmg เจอเขาได้ที่นี่

- กลุ่มการเคลื่อนไหวทางสังคมติดอาวุธและเครือข่ายทฤษฎีสมคบคิดที่ชักชวนให้ก่อความรุนแรง

โฆษณาต้องไม่มีคำยกย่อง การสนับสนุน หรือการนำเสนอบุคคลหรือกลุ่มที่ Meta กำหนดไว้ในนโยบายเกี่ยวกับบุคคลและองค์กรที่เป็นอันตราย

2.เนื้อหาที่หลอกลวง

ซึ่งทาง Meta ให้นิยามข้อนี้ว่า “เนื้อหาที่อาจเป็นการหลอกลวงหรือชวนให้ผู้อื่นเข้าใจผิด”

- หลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

โฆษณาต้องไม่โปรโมทสินค้า บริการ แผนการ หรือข้อเสนอโดยใช้วิธีการที่หลอกลวงหรือชวนให้เข้าใจผิด

- การโกงและการหลอกลวง

โฆษณาต้องไม่ส่งเสริมสินค้าหรือบริการที่ออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการโกงหรือการหลอกลวง

-ผลลัพธ์ที่ไม่สมเหตุสมผล

โฆษณาต้องไม่มีคำมั่นสัญญาหรือการแนะนำเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ไม่เป็นจริง เช่นการลดน้ำหนัก หรือการันตีบางอย่างที่เกินจริง เช่น กินแล้วผอมชัวร์ !

-การหลีกเลี่ยงระบบ

พูดง่าย ๆ ก็คือ เราไม่ควรกระทำการใดใดที่พยายามหลีกเลี่ยงให้ระบบตรวจสอบโฆษณานั้นตรวจสอบไมไ่ด้ว่าเรากำลังทำผิดกฏ

- สินค้าและบริการทางการเงินต้องห้าม

ต้องไม่โปรโมทผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาที่ชวนให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงอยู่บ่อยครั้ง

- สปายแวร์หรือมัลแวร์

ต้องไม่มีสปายแวร์ มัลแวร์ หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ส่งผลให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่คาดคิด

- ฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่มีอยู่จริง

ต้องไม่มีรูปภาพที่แสดงถึงฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่มีอยู่จริง เช่น เราไม่ควรใส่ปุ่ม เหมือนเล่นวีดีโอในรูปภาพ ให้ผู้เห็นโฆษณาของเราคิดว่าอันนี้เป็นวิดีโอ เป็นต้น

3.เนื้อหาที่เป็นอันตราย

ซึ่งทาง Meta ให้นิยามข้อนี้ว่า “เนื้อหาที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้คน”

- สารที่ไม่ปลอดภัย

ไม่ส่งเสริมการขายหรือการใช้ยาที่ผิดกฎหมาย

- อาวุธ ยุทธภัณฑ์ หรือวัตถุระเบิด

ไม่ส่งเสริมการขายหรือการใช้อาวุธ ยุทธภัณฑ์ หรือวัตถุระเบิด 

- ยาสูบและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ต้องไม่ส่งเสริมการขายหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือนิโคติน และอุปกรณ์สูบยาที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการเลิกบุหรี่ 

4.เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

ซึ่งทาง Meta ให้นิยามข้อนี้ว่า “เนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดประสบการณ์ในเชิงลบ” คนหรือแบรนด์ส่วนใหญ่มักจะทำผิดในหมวดนี้ค่อนข้างมาก

- เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

โฆษณาจะต้องไม่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งรวมถึงภาพโป๊เปลือย หรือ มีรูปภาพที่เน้นไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย มากเกินไป

- ไวยากรณ์และถ้อยคำหยาบคาย

รวมถึงเนื้อหาที่ไม่สามารถเข้าใจได้ เช่น การใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษร หรือเครื่องหมายวรรคตอนมากจนเกินไป หรือข้อความโฆษณาที่ถูกตัดทอนหรือขาดหาย เช่น “ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ลด 10% ♡ ทันที ⚡⚡”

- เนื้อหาที่มีคุณภาพต่ำหรือเป็นการรบกวน

รูปภาพที่มีการครอบตัดมากจนเกินไป หรือทำให้ผู้คนต้องคลิกที่โฆษณาเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นจากการดูรูปภาพขนาดเต็ม หรือ ทำให้คนดูโฆษณาคลิกลิงค์แล้วไปแลนดิ้งเพจที่ไม่เกี่ยวกับโฆษณาเป็นต้น

- ลักษณะส่วนบุคคล

โฆษณาต้องไม่มีเนื้อหาที่อ้างหรือสื่อเป็นนัยถึงลักษณะส่วนบุคคล

สิ่งที่ Meta ไม่อนุญาตในโฆษณา

 • แสดงหรือสื่อว่าผู้ลงโฆษณารับรู้ถึงลักษณะส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือลักษณะส่วนบุคคลของคนในครอบครัวของผู้อื่น
 • แสดงหรือสื่อว่าผู้ลงโฆษณารับรู้ถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ เช่น ชื่อของบุคคล
 • แสดงหรือสื่อว่าผู้ลงโฆษณารับรู้ถึงสถานะการลงคะแนนเสียงของผู้อื่น
 • ขอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้อื่น
 • พูดถึงความชอบส่วนบุคคลและลักษณะนิสัยที่มีความละเอียดอ่อน เช่น รสนิยมทางเพศหรือวิถีทางเพศ

  และยังมีข้ออื่น ๆ ได้แก่
 • เนื้อหาที่กระตุ้นความรู้สึก
 • การแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากวิกฤตการณ์และเหตุการณ์ความขัดแย้ง
 • สุขภาพและรูปลักษณ์ส่วนบุคคล
 • การค้าอวัยวะ

ข้อจำกัดเฉพาะเนื้อหา

ซึ่งทาง Meta ให้นิยามข้อนี้ว่า “เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์บางประเภท” นั่นหมายถึง ในหัวข้อประเภทนี้นั้นสามารถลงโฆษณากับทาง Meta ได้ แต่อาจจำเป็นต้องขออนุญาตจากทาง Meta หรือมีเงื่อนไขเช่น ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป เป็นต้น 

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • การหาคู่
 • กระบวนการเสริมความงามและการดูแลสุขภาพ
 • ร้านขายยาออนไลน์
 • ยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยา
 • ยาตามใบสั่งแพทย์
 • การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและแอลกอฮอล์
 • สินค้าและบริการด้านการเงินและการประกันภัย
 • สินค้าและบริการเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
 • การพนันและเกมออนไลน์
 • เกมคาสิโนบนโซเชียล
 • บริการสมัครสมาชิก
 • กัญชงและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

นโยบายเกี่ยวกับ Covid - 19 จะมีข้อห้ามดังนี้ 

- การขายวัคซีนป้องกันโควิด-19

ไม่อนุญาตให้เผยแพร่โฆษณาที่โปรโมทการขายวัคซีนป้องกันโควิด-19 เช่น การพยายามขายชุดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือบริการที่ย่นระยะเวลาในการเข้าถึงวัคซีน แต่ Meta ยังอนุญาตให้เผยแพร่โฆษณาที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 และการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 เช่น "คุณอาจได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยหรือไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขของคุณ"

- กลยุทธ์สร้างความเร่งด่วน เพื่อให้เกิดการขาย

โฆษณาที่ทำให้คนรู้สึกถึงความเร่งด่วนหรือตื่นตระหนกทำให้เกิดความหวาดกลัว เช่น "ใกล้หมดแล้ว !! รีบซื้อชุดตรวจโควิด-19 ก่อนหมดด่วน”

- คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการป้องกันโรคอย่างสิ้นเชิง

โฆษณาที่รับประกันว่าสามารถป้องกันโควิด-19 ได้ 100% เช่น "สามารถกำจัดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างหมดเพียงแค่ถู"

- ของขวัญและของแจกฟรีที่เป็นสินค้าต้องห้าม

ห้ามการเสนอสินค้าต้องห้ามต่างในรูปแบบของแจกฟรี เช่น "สมัครสมาชิกวันนี้ รับไปเลยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฟรี"

วิธีการแก้ไขหากโฆษณาของคุณไม่ผ่านการอนุมัติ

สามารถทำได้สองวิธีคือ

1. อ่านรายละเอียด ข้อนโยบายที่ทาง Meta แจ้งมาว่าไม่ผ่าน แล้วลองปรับ รูปภาพ หรือ ข้อความ แล้วลองเผยแพร่ใหม่อีกครั้ง

2.หากคุณมั่นใจว่าโฆษณา บัญชีโฆษณา บัญชีผู้ใช้ เพจ หรือบัญชีธุรกิจของคุณถูกปฏิเสธหรือถูกจำกัดอย่างไม่ถูกต้อง คุณภาพบัญชี

สรุปบทความ

ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นนโยบายการโฆษณาของทาง Meta ในปัจจุบัน ซึ่งต้องพูดกันตามตรงว่าบางอย่างอาจจะขัดกับสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวัน และบางครั้งการยิงแอดก็ใช้ดวงในระดับหนึ่งเหมือนกัน เพราะว่าอย่างที่กล่าวในตอนแรกว่า Meta นั้นใช้ระบบ AI ในการตรวจสอบบางครั้ง AI หรือ ระบบของทาง Meta ก็อาจจะให้บางโฆษณาผ่านไปง่าย ๆ หรือบางทีก็ไม่ให้ผ่านเลย ซึ่งหากเรามีข้อสงสัยต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ของ Facebook เรามีบทความวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่ Meta Support ไว้ อ่านบทความได้ ที่นี่

Writer
NMG Team

เราคือ Marketing Agency ที่มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเพื่อการมีส่วนร่วมในเอเชียแปซิฟิก พร้อมทีมงานมืออาชีพ

As a creative agency, we believe in the power of imagination and innovation. We are constantly pushing the boundaries of what is possible, and strive to create work that is not only beautiful and effective, but also meaningful and impactful.

เริ่มโปรเจคร่วมกัน

contact@neumerlin.com
การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับปรุง และ วิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ ดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม Privacy Policy