Unique Selling Point สร้างจุดเด่นให้ได้เปรียบคู่แข่ง

Unique Selling Point คืออะไร?

ในปัจจุบันการทำธุรกิจนั้นมีการแข่งขันที่สูงมาก เนื่องจากในปัจจุบันมีการนำโซเชียลมีเดียมาใช้เป็นช่องทางทำการตลาดออนไลน์ในทุกกลุ่มธุรกิจ ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นจากและแตกต่างจากคู่แข่งก็คือ การสร้างจุดขายเฉพาะที่ไม่เหมือนใคร หรือ Unique Selling Point 

แน่นอนว่าในบทความนี้ NeuMerlin Group จะพาเหล่าเจ้าของธุรกิจทุกท่านมาทำความรู้จักให้มากขึ้นว่า Unique Selling Point คืออะไร? มีความสำคัญกับธุรกิจยังไงบ้าง? พร้อมแนะนำ 5 กลยุทธ์สร้างจุดขายด้วย Unique Selling Point เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณเพื่อสร้างรายได้และได้เปรียบคู่แข่ง

Unique Selling Point คืออะไร? ช่วยให้แบรนด์แตกต่างจากคู่แข่งได้อย่างไร

จุดขายเฉพาะ หรือ Unique Selling Point คือ คุณสมบัติหรือคุณลักษณะพิเศษของสินค้าหรือบริการ ที่แตกต่างและโดดเด่นกว่าคู่แข่งรายอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจและกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อ โดย Unique Selling Point จะเปรียบเสมือนตัวตนหรือวิธีการที่แบรนด์ใช้จำแนกตัวเองออกจากกลุ่มคู่แข่ง ช่วยสร้างความโดดเด่นและตอกย้ำภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค นับว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จและเป็นที่จดจำได้มากขึ้น

ความสำคัญของการกำหนด Unique Selling Point

การกำหนด Unique Selling Point ที่ชัดเจนมีประโยชน์อย่างมากสำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม 

  • สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน: เมื่อแบรนด์มีจุดขายเฉพาะที่โดดเด่นและไม่เหมือนใคร จะช่วยให้ลูกค้าสามารถแยกแยะและจดจำแบรนด์ของคุณออกจากคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น
  • เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการ: การนำเสนอจุดขายเด่นช่วยสื่อสารคุณค่าและประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าหรือบริการของคุณได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้พวกเขาตระหนักถึงเหตุผลที่ควรเลือกสินค้าของคุณ
  • ช่วยโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการมากขึ้น: เมื่อลูกค้าเห็นถึงจุดเด่นและคุณประโยชน์ที่จะได้รับ ก็จะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการของคุณมากขึ้น
  • เป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสาร: Unique Selling Point จะเป็นหัวใจหลักที่แบรนด์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ Content Marketing เพื่อนำเสนอจุดขายเด่นไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จให้กับธุรกิจ: เมื่อแบรนด์สามารถสร้างความแตกต่าง ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสื่อสารได้อย่างชัดเจนด้วย Unique Selling Point แล้ว ก็จะทำให้โอกาสในการประสบความสำเร็จของธุรกิจสูงขึ้นตามไปด้วย

ความสำคัญของการกำหนด Unique Selling Point

5 กลยุทธ์สร้างจุดขายด้วย Unique Selling Point

ได้เข้าใจกันไปแล้วว่า ความสำคัญของการกำหนด Unique Selling Point คืออะไร? NeuMerlin Group ก็จะขอมาแนะนำ 5 กลยุทธ์สร้างจุดขายด้วย Unique selling point โดยกลยุทธ์ทั้ง 5 ข้อมีรายละเอียด ดังนี้

1. Advertising

โฆษณาเป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดที่มีบทบาทสำคัญในการนำเสนอ Unique Selling Point ได้อย่างชัดเจนและแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หรืออินเทอร์เน็ต ต่างก็เป็นช่องทางในการสื่อสารจุดเด่นของสินค้าหรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. Social Media

ในยุคสังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นพื้นที่สำคัญที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม การออกแคมเปญหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำเสนอ Unique Selling Point บนสื่อโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์และน่าติดตามจะช่วยสร้างการรับรู้และจดจำได้ดี รวมถึงใช้สื่อสารกับลูกค้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์นี้ได้อย่างต่อเนื่อง

ความสำคัญของการกำหนด Unique Selling Point

3. Content Marketing

การทำการตลาดผ่านคอนเทนต์ หรือเนื้อหาเป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจนิยมนำมาใช้กันมากในปัจจุบัน การเขียนบทความ บล็อก หรือสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีโอสั้น ภาพนิ่ง เป็นต้น เพื่ออธิบาย Unique Selling Point จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจและตระหนักถึงจุดเด่นของสินค้าหรือบริการมากขึ้น

4. Digital Marketing

การตลาดดิจิทัลมีความสามารถในการเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น การโฆษณาออนไลน์ อีเมลล์การตลาด หรือการใช้ Influencer ก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจในการสื่อสารจุดขายเด่นของแบรนด์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามต้องการ

5. Search Marketing

การทำการตลาดผ่านระบบค้นหาช่วยให้แบรนด์สามารถเข้าถึงลูกค้าที่มีความสนใจในสินค้าหรือบริการนั้นโดยตรง การจัดทำ SEO คอนเทนต์ที่สื่อสาร Unique Selling Point หรือโฆษณาค้นหาที่เน้นจุดเด่นก็เป็นวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพในการดึงดูดผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมาย

5 กลยุทธ์สร้างจุดขายด้วย Unique Selling Point

ข้อควรระวังในการทำ Unique Selling Point

แม้ว่า Unique Selling Point จะเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ดีและตอบโจทย์กับรูปแบบการทำการตลาดในปัจจุบัน แต่ก็มีบางเรื่องที่เจ้าของธุรกิจควรระวัง เพราะนอกจากจะทำให้การทำ Unique Selling Point ไม่ประสบความสำเร็จแล้ว ยังอาจทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาในอนาคตได้ด้วย โดยจุดที่ควรระวังมีดังนี้

  • ไม่ควรใช้คำโฆษณาเกินจริง หรือสร้างจุดขายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสินค้าหรือบริการ เพราะจะทำให้เสียความน่าเชื่อถือ
  • หลีกเลี่ยงการเลียนแบบหรือลอกเลียนแบบจุดขายของคู่แข่ง เพราะจะทำให้สูญเสียความแตกต่างและเอกลักษณ์ของตนเอง
  • ไม่ควรเน้นไปที่จุดขายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงคุณค่าหลักของสินค้าหรือบริการด้วย
  • จุดขายเด่นต้องเป็นสิ่งที่แบรนด์สามารถรักษาไว้และปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เพียงแค่คำพูดลอย ๆ

สรุปบทความ

เมื่อได้อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Unique Selling Point คือองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้แบรนด์สร้างความแตกต่างและได้เปรียบคู่แข่งในตลาดการแข่งขันสูง เนื่องจากการกำหนด Unique Selling Point จะช่วยให้ลูกค้าสามารถจดจำและเห็นคุณค่าของแบรนด์ได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจซื้อและภักดีต่อแบรนด์ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม การกำหนดจุดขายเด่นต้องอาศัยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้เป็นจุดขายที่แท้จริงสอดคล้องกับสินค้าหรือบริการ โดยไม่เกินความจริงหรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์กรในระยะยาว เมื่อนำมาใช้อย่างถูกต้องแล้ว Unique Selling Point จะเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขัน

Aggregator
NMG Team

เราคือ Marketing Agency ที่มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเพื่อการมีส่วนร่วมในเอเชียแปซิฟิก พร้อมทีมงานมืออาชีพ

As a creative agency, we believe in the power of imagination and innovation. We are constantly pushing the boundaries of what is possible, and strive to create work that is not only beautiful and effective, but also meaningful and impactful.

เริ่มโปรเจคร่วมกัน

contact@neumerlin.com
การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับปรุง และ วิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ ดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม Privacy Policy