Green Marketing คืออะไร กลยุทธ์การตลาดใส่ใจธรรมชาติ

Green Marketing คืออะไร

ในปัจจุบัน แนวคิดการตลาดที่ใส่ใจสังคมและความยั่งยืน อย่างการตลาดสีเขียว หรือ Green Marketing กลายมาเป็นหนึ่งกลยุทธ์ใน Content Marketing ที่แบรนด์ทั้งเล็กและใหญ่ต้องให้ความสำคัญ และศึกษาอย่างถี่ถ้วน เพื่อปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการในตลาด ซึ่งในบทความนี้ NeuMerlin Group จะพาไปทำความรู้จัก Green Marketing หรือการตลาดสีเขียวให้มากขึ้น เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถปรับตัวตามความต้องการที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Green Marketing คืออะไร กลยุทธ์การตลาดใส่ใจธรรมชาติ

Green Marketing หรือการตลาดสีเขียว เป็นแนวคิดและกลยุทธ์ทางการตลาด ที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งการตลาดสีเขียวนี้ก็มีตั้งแต่กระบวนการผลิต และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงกระบวนการจัดการของเสียที่จะช่วยลดมลพิษและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดย Green Marketing จะแสดงให้ผู้บริโภคเห็นได้ว่า แบรนด์ของเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

Green Marketing คืออะไร

ประโยชน์ของ Green Marketing

นอกจาก Green Marketing จะเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้แบรนด์มีความรับชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนี้

  1. สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบทางการแข่งขัน เมื่อผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับธรรมชาติจะได้รับความนิยมและสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้
  2. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ การแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์
  3. ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคมีความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การนำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีขึ้น
  4. ลดต้นทุนในระยะยาว การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและการดำเนินงานในระยะยาว
  5. สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

Green Marketing อยู่ส่วนไหนของธุรกิจได้บ้าง

Green Marketing สามารถนำมาปรับใช้ในทุกส่วนของธุรกิจ ตั้งแต่การออกแบบสินค้า การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร ดังนี้

Green Marketing อยู่ส่วนไหนของธุรกิจได้บ้าง

1. Green Product สินค้าสีเขียว

Green Product หรือสินค้าสีเขียว จะเป็นการออกแบบสินค้า และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เช่น การใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเลือกวัสดุที่มีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การลดการใช้สารเคมีอันตราย การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เป็นต้น

2. Green Price ราคาสีเขียว

เป็นการกำหนดราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนจริงในการผลิตสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะสูงกว่าสินค้าทั่วไป แต่ผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ

Green Marketing อยู่ส่วนไหนของธุรกิจได้บ้าง

3. Green Place สถานที่สีเขียว

เป็นการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การใช้ร้านค้าออนไลน์แทนหน้าร้าน การขนส่งที่ประหยัดพลังงาน หรือการเลือกทำเลที่ตั้งใกล้แหล่งวัตถุดิบ เป็นต้น

4. Green Promotion การโปรโมตสีเขียว

เป็นการใช้กิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่สอดคล้องกับแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้สื่อดิจิทัลแทนสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดงานแสดงสินค้าเสมือนจริง หรือการใช้พรีเซนเตอร์ที่มีภาพลักษณ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Green Promotion การโปรโมตสีเขียว

5. Green Event กิจกรรมสีเขียว

เป็นการจัดกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ขององค์กรที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การจัดงานแรลลี่ปั่นจักรยาน การบริจาคเงินให้องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

สรุปบทความ

จากข้อมูลทั้งหมดนี้ NeuMerlin Group ได้รวบรวมมา ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Green Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลดีทั้งต่อแบรนด์ ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้หลาย ๆ ธุรกิจเล็งเห็นถึงช่องทางในการสร้างจุดขาย หรือการปรับเปลี่ยนจุดยืนของแบรนด์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันมากขึ้น ทั้งนี้ก็ต้องมีการพิจารณาความเหมาะสม และหาแนวทางที่จะทำให้แบรนด์สามารถใช้กลยุทธ์ Green Marketing อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

Aggregator
NMG Team

เราคือ Marketing Agency ที่มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเพื่อการมีส่วนร่วมในเอเชียแปซิฟิก พร้อมทีมงานมืออาชีพ

As a creative agency, we believe in the power of imagination and innovation. We are constantly pushing the boundaries of what is possible, and strive to create work that is not only beautiful and effective, but also meaningful and impactful.

เริ่มโปรเจคร่วมกัน

contact@neumerlin.com
การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับปรุง และ วิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ ดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม Privacy Policy