ความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ลงทุนกับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร การสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มความแตกต่าง สร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ

เพราะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์สินค้าหรือบริการของกลุ่มธุรกิจนั้น ๆ การมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นการเพิ่มทรัพย์สินให้แก่องค์กรและจะส่งผลต่อการรับรู้ของลูกค้ามาดูเหตุผล 6 ข้อว่าทำไมคุณจึงควรลงทุนกับการสร้างภาพลักษณ์องค์กรกัน

1. Identity and Recognition

6 เหตุผลทำไมต้องลงทุนกับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

การสร้างแบรนด์ คือการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ชื่อแบรนด์และโลโก้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างแบรนด์ สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของเอกลักษณ์ (Identity) ทั้งนี้คุณยังได้ประโยชน์จากการรู้จักแบบมีสิ่งกระตุ้น (Recognition) หมายถึงการที่ผู้บริโภคสามารถจดจำแบรนด์สินค้าหรือบริการ ผ่านสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ช่วยเตือนความทรงจำ แม้ว่าจะไม่สามารถจดชำชื่อแบรนด์ได้ก็ตาม ซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำการตลาดในปัจจุบัน

การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค มักขึ้นอยู่กับความคุ้นเคยและภาพจำของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ที่มีอยู่ในหัว ซึ่งความคุ้นเคยที่ว่านี้ เกิดขึ้นผ่านการนำเสนออย่างสม่ำเสมอ และการวางแผนกลยุทธ์มาเป็นอย่างดีผ่านการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่น ๆ ของแบรนด์ เมื่อความคุ้นเคยก่อตัวเป็นความเชื่อใจ แบรนด์ก็จะได้รับการยอมรับในด้านคุณค่าและคุณภาพจากผู้บริโภคไปโดยปริยาย ส่งผลให้ชื่อเสียงของแบรนด์เป็นที่กล่าวถึงในวงกว้าง ซึ่งถือเป็นการทำการตลาดไปในตัวด้วย

แบรนด์ที่แข็งแรงทั้งภาพที่นำเสนอและแนวความคิด จะช่วยให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด โดยสร้างการเชื่อมต่อที่มีความหมายและเป็นที่จดจำกับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

2. Command a Premium Price

6 เหตุผลทำไมต้องลงทุนกับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

คำกล่าวที่ว่า

'People don’t buy products, they buy brands'

มีความจริงซ่อนอยู่ไม่น้อย ผู้บริโภคหลายคนยินดีที่จะจ่ายเงินในราคาสูงสำหรับแบรนด์ระดับพรีเมียม และพวกเขาก็ดูจะภูมิใจกับเรื่องนี้อยู่ไม่น้อย การสร้างแบรนด์ที่ดีและเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการ จะช่วยส่งเสริมให้สินค้าหรือบริการของคุณกลายมาเป็นผู้นำในตลาดได้ ด้วยการนำเสนอ Core Value ของแบรนด์ด้วยความจริงใจ

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถสร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการให้กับลูกค้าของคุณได้ ทำให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ทั้งนี้การสร้างแบรนด์ผ่านการวางแผนที่ดี ยังช่วยให้คุณเพิ่มราคาสินค้าหรือบริการให้สูงขึ้นได้อีกด้วย

3. Close Sales Faster

6 เหตุผลทำไมต้องลงทุนกับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

แบรนด์ที่มีการวางแผนกลยุทธ์มาเป็นอย่างดีจะช่วยให้สินค้าหรือบริการขายได้ง่ายกว่า เพราะการวาง Positioning ให้ล้อไปกับการเล่าเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ จะช่วยส่งเสริมให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่จดจำได้มากขึ้น การสร้างแบรนด์ที่ดีจึงช่วยให้ทีมขายของคุณได้เปรียบในการปิดการขายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

4. Boost Your Company Value

Simon Sinek ที่ปรึกษาด้านการตลาดชาวอังกฤษ เคยกล่าวไว้ว่า

“People don’t buy what you do, they buy why you do it”

"ผู้คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำ แต่เขาซื้อไอเดียว่าทำไมคุณถึงทำมัน" การสร้างแบรนด์นั้น ทำให้คุณสามารถส่งต่อคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าไม่สามารถคาดหวังได้จากคู่แข่งของคุณ ทรัพยากรที่คุณลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ โดยคิดเสียว่าแบรนด์ของคุณเป็นสิ่งที่มีมูลค่า เช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่น ๆ ในบริษัท อย่างไรก็ตามคุณค่าของแบรนด์ไม่ได้ถูกกำหนดโดยคุณ แต่มันถูกกำหนดโดยลูกค้าต่างหาก

คุณค่าของแบรนด์สินค้าหรือบริการจะถูกกำหนดโดยมูลค่าทางการค้า ที่เกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภคต่อแบรนด์มากกว่าจากตัวสินค้าหรือบริการเอง ดังนั้นการลงทุนกับการสร้างแบรนด์ จึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง

5. Reduce Marketing Costs

การสร้างแบรนด์ถือเป็นการลงทุนระยะยาว เมื่อลูกค้าของคุณได้รับรู้ถึงคุณค่าของตัวสินค้าหรือบริการที่เข้ามาในชีวิตของพวกเขาแล้ว การขายสินค้าหรือบริการในครั้งต่อไปก็จะง่ายขึ้นเป็นพิเศษ ดังนั้นการสร้างแบรนด์ที่ดีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำการตลาดทั้งหมดในระยะยาวของคุณ

ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแบรนด์จากกลุ่มลูกค้าของคุณ ทำให้คุณสามารถนำเสนอแคมเปญให้ตรงกับความต้องการหรือความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดได้ไม่ยาก และทำให้ไม่ต้องเสียทรัพยากรเวลา บุคคล หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกินความจำเป็น

6. Stay Afloat in a Sinking Economy

6 เหตุผลทำไมต้องลงทุนกับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ วิกฤตทางธรรมชาติ หรือวิกฤตโรคระบาด ที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อธุรกิจจำนวนมาก ให้ไปต่อไม่ได้และต้องปิดตัวลงในที่สุด ทางออกของธุรกิจที่จะสามารถอยู่รอดได้ คือต้องมีแบรนด์ที่แข็งแรง นั่นแสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นลงทุนในการสร้างแบรนด์ คือเมื่อธุรกิจของคุณกำลังเฟื่องฟู เพราะการกันเงินบางส่วนจากยอดขาย หรือกำไรไว้นั้น ยอมง่ายกว่าเมื่อเทียบกับการใช้จ่ายยามที่เกิดวิกฤต หรือเมื่อธุรกิจของคุณมีแนวโน้มที่จะล่มสลาย ซึ่งการสร้างแบรนด์ในช่วงนั้นก็อาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีมากนัก

นั่นคือเหตุผลที่คุณควรเริ่มวางแผนการสร้างแบรนด์ตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทของคุณสามารถเอาตัวรอดจากวิกฤตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

Conclusion

ด้วยการพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์แบรนด์ที่ดี คุณจะสามารถสร้างอิทธิพลต่อการรับรู้และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าของคุณ เมื่อเวลาผ่านไปการลงทุนในการสร้างแบรนด์นี้จะยิ่งทวีคุณค่ามากขึ้นไปเรื่อย ๆ  เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของคุณ คือผู้สนับสนุนแบรนด์ และยังช่วยกระจายต่อความน่าเชื่อถือของแบรนด์กับเพื่อน ครอบครัว หรือคนรอบข้างถือ เป็นการสร้าง Brand Loyalty อีกวิธีหนึ่ง นั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมคำว่า "แบรนด์" ถึงต้องมีมากกว่าแค่ "โลโก้"

หากคุณไม่รู้จะเริ่มสร้างแบรนด์อย่างไร หรือต้องการวางภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ของคุณให้เป็นที่จดจำ ให้เราช่วยออกแบบและวางแผนกลยุทธ์ให้กับแบรนด์ของคุณ ลองมาพูดคุยและปรึกษากับเราได้เลย!

รับคำปรึกษาากเราวันนี้

Source :

https://th.jobsdb.com
https://inkbotdesign.com
https://www.ignytebrands.com
https://inkbotdesign.com

Writer
NMG Team

เราคือ Marketing Agency ที่มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเพื่อการมีส่วนร่วมในเอเชียแปซิฟิก พร้อมทีมงานมืออาชีพ

As a creative agency, we believe in the power of imagination and innovation. We are constantly pushing the boundaries of what is possible, and strive to create work that is not only beautiful and effective, but also meaningful and impactful.

เริ่มโปรเจคร่วมกัน

contact@neumerlin.com
การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับปรุง และ วิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ ดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม Privacy Policy