Content Marketing คืออะไร? มีประโยชน์ต่อการสร้างแบรนด์ และการทำการตลาดอย่างไร?

คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง (Content Marketing) กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้คอนเทนต์เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลของแบรนด์ออกไปสู่ลูกค้าตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้

คอนเทนต์ เป็นหัวใจสำคัญของการทำการตลาด เพราะคอนเทนต์จะทำหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ที่แบรนด์ต้องการสื่อสารออกไปยังผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบอกให้ผู้รับสารได้ทราบว่า แบรนด์กำลังจะทำอะไร สินค้าของเราเป็นอย่างไร มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง แล้วกระตุ้นให้เกิดความสนใจหรือมีส่วนร่วมกับแบรนด์มากขึ้น 

ดังนั้น การทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง (Content Marketing) จึงนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่ทุกแบรนด์จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการสร้างคอนเทนต์ของแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แล้ว Content Marketing คืออะไร มีประโยชน์ต่อการสร้างแบรนด์ และการทำการตลาดอย่างไร NeuMerlin Group จะมาเล่าให้ฟังเอง

Content Marketing คืออะไร?

Content Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดผ่านการสื่อสารด้วยคอนเทนต์ ซึ่งเป็นการรวมกันของ 2 คำ ได้แก่ Content ที่แปลว่าเนื้อหาหรือข้อความ กับ Marketing ที่แปลว่าการทำการตลาด ทำให้สามารถตีความได้ว่า การทำ Content Marketing คือ การสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด ไม่ว่าจะเพื่อส่งมอบคุณค่าหรือความรู้ของสินค้า, ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย, กระตุ้นการสร้าง Engagement หรือช่วยกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตัดสินใจจนนำไปสู่การสร้างยอดขายได้ 

ประโยชน์ของ Content Marketing 

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า การทำ Content Marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดผ่านการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารของแบรนด์ ที่กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุดได้ แต่นอกจากประโยชน์ด้านการสร้างยอดขายแล้ว การทำ Content Marketing ยังมีประโยชน์ในแง่อื่น ๆ อีกมากมาย ดังนี้

1.สร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness)

เนื่องจากคอนเทนต์ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย และเมื่อแบรนด์ทำคอนเทนต์ออกมา ไม่ว่าจะในรูปแบบการให้ความรู้ การบอกสรรพคุณ หรือการบอกเล่าตัวตนของแบรนด์ คอนเทนต์เหล่านี้ก็จะสามารถสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และทำให้คนรู้จักแบรนด์ได้มากขึ้น 

2.ช่วยส่งเสริมการขาย

นอกจากการทำคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมชัน ส่วนลด หรือทำแคมเปญแล้ว คอนเทนต์ยังมีส่วนสำคัญในช่วง Pre Sales อีกด้วย โดยคอนเทนต์ต่าง ๆ ที่ลงในหน้าโซเชียลมีเดียของแบรนด์เป็นประจำ จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเรื่องนี้ เริ่มคุ้นเคย และติดตาม จากนั้นเมื่อเจอสินค้า โปรโมชัน หรือส่วนลดที่น่าสนใจก็จะทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

3.ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ

เมื่อแบรนด์มีทิศทางในการทำคอนเทนต์ที่ชัดเจน และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการของแบรนด์ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้แบรนด์กลายเป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่ผู้คนนึกถึง นอกจากนี้ หากแบรนด์ทำคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กับข้อสงสัย หรือความต้องการของผู้คนได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งได้รับความน่าเชื่อถือจากกลุ่มลูกค้ามากขึ้น 

Content Marketing ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร?

การทำ Content Marketing ให้เกิดประสิทธิภาพกับแบรนด์ ไม่ใช่ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรก็ได้ ขอแค่ให้มีคอนเทนต์ลงในหน้าแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นประจำเท่านั้น แต่จะต้องมีการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย และคู่แข่งก่อนเสมอ รวมถึงแบรนด์จะต้องสามารถถ่ายทอดความโดดเด่นของสินค้า-บริการ รวมถึงตัวแบรนด์เองออกไปผ่านคอนเทนต์ให้ได้ โดยคอนเทนต์ที่ดี จะต้องมีลักษณะดังนี้

สามารถสร้างคุณค่า หรือความรู้สึกเชิงบวกให้ผู้รับสารได้

คอนเทนต์ที่ดี จะต้องสร้างคุณค่าหรือความรู้สึกเชิงบวกให้กับผู้รับสาร และทำให้ผู้รับสารรู้สึกว่า ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการเข้ามาอ่านหรือดูคอนเทนต์ของเรา นอกจากนี้ยังจะต้องถ่ายทอดจุดเด่น หรือสรรพคุณเชิงบวกที่น่าสนใจของสินค้าและบริการออกไป เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ และเชื่อมั่นจนเกิดการซื้อสินค้าหรือบริการในที่สุด

ทำ Content Marketing ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

เพราะเป้าหมายของการทำการตลาด ไม่ว่าจะด้วยกลยุทธ์ใดก็ตามคือการเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้น ดังนั้น เนื้อหาและรูปแบบของคอนเทนต์ที่สื่อออกไปจะต้องสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยแบรนด์จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราชื่นชอบอะไร มีข้อสงสัยในเรื่องใด อยากเห็นหรืออยากได้อะไรจากแบรนด์บ้าง เพื่อให้แบรนด์สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาคอนเทนต์ให้เหมาะสมที่สุด

สามารถส่งเสริมการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกหนึ่งเป้าหมายหลักของการทำการตลาดก็คือ การเพิ่มยอดขาย โดยคอนเทนต์ที่ดี จะต้องทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการของแบรนด์ รวมถึงต้องสามารถโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายหยุดอ่าน และให้ความสนใจกับคอนเทนต์นั้น ๆ จนเกิดการซื้อสินค้าได้ โดยแบรนด์จะต้องมีการทำ Content Strategy หรือวางกลยุทธ์ในการวางแผนคอนเทนต์ก่อนเสมอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่า แบรนด์ต้องการทำคอนเทนต์ในรูปแบบไหน ทำเพื่อจุดประสงค์อะไร ในปริมาณเท่าไหร่จึงจะได้ผลลัพธ์ทางการตลาดที่ดีกลับมา

เมื่อได้ทำความรู้จักกับ Content Marketing กันไปแล้ว แบรนด์ต่าง ๆ ก็ควรจะหันมาสำรวจคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของตัวเองให้ดีว่า สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่ รวมถึงเป็นคอนเทนต์ที่สามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแบรนด์ออกไปได้มากเพียงใด หากมีจุดที่ต้องแก้ไข หรือเห็นข้อบกพร่องของคอนเทนต์นั้น ๆ ก็ควรจะรีบปรับเปลี่ยนในทันที เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเป้าหมายจดจำภาพลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องของแบรนด์ไป

และสำหรับแบรนด์ที่สนใจการทำ Content Marketing แต่ยังจับทางไม่ถูก NeuMerlin Group ก็พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้ เพราะบริษัทเครือข่ายที่พร้อมให้บริการด้านการตลาด โดยมี VIRT เป็นบริษัทที่ดูแลเรื่อง Social Content Management โดยเฉพาะ ทำให้คุณมั่นใจได้เลยว่า คอนเทนต์ต่าง ๆ ที่เราทำและมีการโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย จะสร้างผลตอบรับในเชิงบวกให้กับแบรนด์ของคุณได้อย่างแน่นอน

Writer
NMG Team

เราคือ Marketing Agency ที่มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเพื่อการมีส่วนร่วมในเอเชียแปซิฟิก พร้อมทีมงานมืออาชีพ

As a creative agency, we believe in the power of imagination and innovation. We are constantly pushing the boundaries of what is possible, and strive to create work that is not only beautiful and effective, but also meaningful and impactful.

เริ่มโปรเจคร่วมกัน

contact@neumerlin.com
การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเพื่อปรับปรุง และ วิเคราะห์การใช้งานของเว็บไซต์ ดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม Privacy Policy